ตะลุยโจทย์

ป๋ามัก (อ.พีระ บ.บุพพาจารย์)

COURSE

P9

ฟิสิกส์วิชาสามัญ

PHYSICS วิชาสามัญ

 

7800 Packรวม PHYSICS วิชาสามัญ แบบทุกหมวด+แบบทุกปี

เวลาเนื้อหา : 65 ชม.
เวลาที่ให้ : 98 ชม.
อายุคอร์ส : 300 วัน

จาก 7,100 บาท

เหลือ 5,000 บาท

7863 ตะลุยข้อสอบจริง PHYSICS วิชาสามัญ A-Level ทุกหมวด

เวลาเนื้อหา : 28 ชม.
เวลาที่ให้ : 42 ชม.
อายุคอร์ส : 240 วัน

จาก 3,600 บาท

เหลือ 3,000 บาท

7810 ตะลุยข้อสอบจริง หมวด กลศาสตร์ : PHYSICS วิชาสามัญ

เวลาเนื้อหา : 8 ชม. | เวลาที่ให้ : 12 ชม. | อายุคอร์ส : 180 วัน

ราคา : 1,200 บาท
เลือกซื้อ

7820 ตะลุยข้อสอบจริง หมวด คลื่น : PHYSICS วิชาสามัญ

เวลาเนื้อหา : 5 ชม. | เวลาที่ให้ : 8 ชม. | อายุคอร์ส : 180 วัน

ราคา : 600 บาท
เลือกซื้อ

7830 ตะลุยข้อสอบจริง หมวด ไฟฟ้า : PHYSICS วิชาสามัญ

เวลาเนื้อหา : 5 ชม. | เวลาที่ให้ : 8 ชม. | อายุคอร์ส : 180 วัน

ราคา : 800 บาท
เลือกซื้อ

7840 ตะลุยข้อสอบจริง หมวด สสาร : PHYSICS วิชาสามัญ

เวลาเนื้อหา : 3 ชม. | เวลาที่ให้ : 5 ชม. | อายุคอร์ส : 180 วัน

ราคา : 600 บาท
เลือกซื้อ

7850 ตะลุยข้อสอบจริง หมวด อะตอม : PHYSICS วิชาสามัญ

เวลาเนื้อหา : 2 ชม. | เวลาที่ให้ : 3 ชม. | อายุคอร์ส : 180 วัน

ราคา : 400 บาท
เลือกซื้อ

7714 ตะลุยข้อสอบจริง PHYSICS สามัญทุกปี

เวลาเนื้อหา : 37 ชม.
เวลาที่ให้ : 56 ชม.
อายุคอร์ส : 240 วัน

จาก 3,400 บาท

เหลือ 3,000 บาท

7711 ตะลุยข้อสอบจริง ปี 55-59 : PHYSICS วิชาสามัญ

เวลาเนื้อหา : 17 ชม. | เวลาที่ให้ : 25 ชม. | อายุคอร์ส : 180 วัน

ราคา : 1,500 บาท
เลือกซื้อ

7712 ตะลุยข้อสอบจริง ปี 60-64 : PHYSICS วิชาสามัญ

เวลาเนื้อหา : 12 ชม. | เวลาที่ให้ : 18 ชม. | อายุคอร์ส : 180 วัน

ราคา : 1,500 บาท
เลือกซื้อ

7765 ตะลุยข้อสอบจริง ปี 65 : PHYSICS วิชาสามัญ

เวลาเนื้อหา : 2 ชม. | เวลาที่ให้ : 3 ชม. | อายุคอร์ส : 180 วัน

ราคา : 400 บาท
เลือกซื้อ