Physics พื้นฐาน

ป๋ามัก (อ.พีระ บ.บุพพาจารย์)

VDO แนะนำการเรียน

COURSE

ตะลุยโจทย์

5855 Mini Mock Test : Set E


Mock-Test A-Level สอนสด ใหม่ล่าสุด ปี 2567 ชุดที่ 1, 2, 3, 4

เวลาเนื้อหา
10 ชม.
เวลาที่ให้
15 ชม.
อายุคอร์ส
120 วัน

รายละเอียดคอร์ส

Online Course

ราคา 999 บาท

เลือกซื้อ