Program เข้าเรียน Online

สามารถเข้าเรียนได้ทุกอุปกรณ์ โดยติดตั้งโปรแกรมหรือ Application แล้วเข้าเรียนจากโปรแกรมและ Application ได้เลย

วิธีเข้าเรียน

แนะนำการใช้งาน Application ในการเรียน

วิธีซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอนการซื้อและชำระเงินคอร์สเรียน

วิธีรีเซ็ตรหัสผ่าน

ขั้นตอนการรีเซ็ตรหัสผ่าน

วิธีเช็คสถานะส่งหนังสือ

สามารถเช็คเลขจัดส่งหนังสือ (Tracking Number) ได้ที่นี่