ตะลุยโจทย์

ป๋ามัก (อ.พีระ บ.บุพพาจารย์)

COURSE

AL

โจทย์ A-Level

A-Level

5800 Mock Test โจทย์ A-Level

เวลาเนื้อหา : 41 ชม.
เวลาที่ให้ : 62 ชม.
อายุคอร์ส : 360 วัน

จาก 5,000 บาท

เหลือ 4,000 บาท

P9

ฟิสิกส์วิชาสามัญ

PHYSICS วิชาสามัญ

7800 Packรวม PHYSICS วิชาสามัญ แบบทุกหมวด+แบบทุกปี

เวลาเนื้อหา : 65 ชม.
เวลาที่ให้ : 98 ชม.
อายุคอร์ส : 300 วัน

จาก 7,100 บาท

เหลือ 5,000 บาท

7863 ตะลุยข้อสอบจริง PHYSICS วิชาสามัญ A-Level ทุกหมวด

เวลาเนื้อหา : 28 ชม.
เวลาที่ให้ : 42 ชม.
อายุคอร์ส : 240 วัน

จาก 3,600 บาท

เหลือ 3,000 บาท

7714 ตะลุยข้อสอบจริง PHYSICS สามัญทุกปี

เวลาเนื้อหา : 37 ชม.
เวลาที่ให้ : 56 ชม.
อายุคอร์ส : 240 วัน

จาก 3,400 บาท

เหลือ 3,000 บาท

AP

ฟิสิกส์

ADVANCE

7300 ตะลุยโจทย์ ทุกหมวด

เวลาเนื้อหา : 48 ชม.
เวลาที่ให้ : 72 ชม.
อายุคอร์ส : 360 วัน

จาก 5,600 บาท

เหลือ 4,500 บาท