ตะลุยโจทย์

ป๋ามัก (อ.พีระ บ.บุพพาจารย์)

COURSE

AP

ฟิสิกส์

ADVANCE

 

7300 ตะลุยโจทย์ ทุกหมวด

เวลาเนื้อหา : 48 ชม.
เวลาที่ให้ : 72 ชม.
อายุคอร์ส : 360 วัน

จาก 5,600 บาท

เหลือ 4,500 บาท

7310 ตะลุยโจทย์ หมวดกลศาสตร์ : ADVANCE PHYSICS

เวลาเนื้อหา : 18 ชม. | เวลาที่ให้ : 26 ชม. | อายุคอร์ส : 360 วัน

ราคา : 2,000 บาท
เลือกซื้อ

7320 ตะลุยโจทย์ หมวดคลื่น : ADVANCE PHYSICS

เวลาเนื้อหา : 7 ชม. | เวลาที่ให้ : 11 ชม. | อายุคอร์ส : 360 วัน

ราคา : 800 บาท
เลือกซื้อ

7312 ตะลุยโจทย์ หมวด กลศาสตร์ - คลื่น : ADVANCE PHYSICS

เวลาเนื้อหา : 25 ชม. | เวลาที่ให้ : 38 ชม. | อายุคอร์ส : 360 วัน

ราคา : 2,500 บาท
เลือกซื้อ

7330 ตะลุยโจทย์ หมวดไฟฟ้า : ADVANCE PHYSICS

เวลาเนื้อหา : 9 ชม. | เวลาที่ให้ : 14 ชม. | อายุคอร์ส : 360 วัน

ราคา : 1,200 บาท
เลือกซื้อ

7340 ตะลุยโจทย์ หมวดสสาร : ADVANCE PHYSICS

เวลาเนื้อหา : 11 ชม. | เวลาที่ให้ : 17 ชม. | อายุคอร์ส : 360 วัน

ราคา : 1,200 บาท
เลือกซื้อ

7350 ตะลุยโจทย์ หมวดอะตอม : ADVANCE PHYSICS

เวลาเนื้อหา : 3 ชม. | เวลาที่ให้ : 5 ชม. | อายุคอร์ส : 360 วัน

ราคา : 400 บาท
เลือกซื้อ

7335 ตะลุยโจทย์ หมวด สสาร - ไฟฟ้า - อะตอม : ADVANCE PHYSICS

เวลาเนื้อหา : 23 ชม. | เวลาที่ให้ : 35 ชม. | อายุคอร์ส : 360 วัน

ราคา : 2,500 บาท
เลือกซื้อ