ตะลุยโจทย์

ป๋ามัก (อ.พีระ บ.บุพพาจารย์)

COURSE

AL

โจทย์ A-Level

A-Level

 

5800 Mock Test โจทย์ A-Level

เวลาเนื้อหา : 41 ชม.
เวลาที่ให้ : 62 ชม.
อายุคอร์ส : 360 วัน

จาก 5,000 บาท

เหลือ 4,000 บาท

5851 Mini Mock Test : Set A : A-Level

เวลาเนื้อหา : 11 ชม. | เวลาที่ให้ : 16 ชม. | อายุคอร์ส : 120 วัน

ราคา : 1,200 บาท
เลือกซื้อ

5852 Mini Mock Test : Set B : A-Level

เวลาเนื้อหา : 11 ชม. | เวลาที่ให้ : 16 ชม. | อายุคอร์ส : 120 วัน

ราคา : 1,200 บาท
เลือกซื้อ

5853 Mini Mock Test : Set C : A-Level

เวลาเนื้อหา : 11 ชม. | เวลาที่ให้ : 16 ชม. | อายุคอร์ส : 120 วัน

ราคา : 1,200 บาท
เลือกซื้อ