Physics พื้นฐาน

ป๋ามัก (อ.พีระ บ.บุพพาจารย์)

VDO แนะนำการเรียน

COURSE

entrance

8520 Entrance Physics ทุกหมวด


- เนื้อหาครอบคลุม ลงลึกในทุกสิ่งที่ออกสอบ Entrance
- เน้นการนำความรู้มาปรยุกต์ใช้ มากกว่าการท่องจำสูตร
- ให้เวลาเรียนมากกว่าเนื้อหาจริงถึง 1.5 เท่า

เวลาเนื้อหา
146 ชม.
เวลาที่ให้
263 ชม.
อายุคอร์ส
540 วัน

รายละเอียดคอร์ส

คอร์สเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย มีสอนทั้งเนื้อหา สูตรและโจทย์ที่ใช้สำหรับสอบแข่งขัน โดยการสอนป๋าจะสอนให้น้องๆเห็นถึงภาพรวมของฟิกส์ระดับม.ปลายรวมทั้งความเชื่อมโยงของแต่ละบทแต่ละหมวดเพราะข้อสอบเข้าใน 1 ข้ออาจจะออกมากกว่า 1 บท เหมาะสำหรับน้องที่เตรียมตัวสอบเข้า


แนวการสอน 

- ลงลึกทุกรายละเอียดครอบคลุมทุกสิ่งที่ Entrance ออก พร้อมวิเคราะห์โจทย์จัดระเบียบความรู้ก่อนสอบ 


เหมาะสำหรับ 

- น้องที่ต้องเตรียม Entrance และ เพิ่มความพร้อม สำหรับ การสอบ A-Level

Powered by Froala Editor


Online Course
จาก 14,000 บาท

เหลือเพียง 9,900 บาท

เลือกซื้อ