Physics พื้นฐาน

ป๋ามัก (อ.พีระ บ.บุพพาจารย์)

VDO แนะนำการเรียน

COURSE

8001 PACK Entrance + ตะลุยโจทย์ (Mock Test)


- เนื้อหาครอบคลุม ลงลึกในทุกสิ่งที่ออกสอบ Entrance
- เน้นการนำความรู้มาปรยุกต์ใช้ มากกว่าการท่องจำสูตร
- ให้เวลาเรียนมากกว่าเนื้อหาจริงถึง 1.5 เท่า

เวลาเนื้อหา
191 ชม.
เวลาที่ให้
287 ชม.
อายุคอร์ส
540 วัน

รายละเอียดคอร์ส

PACK Entrance + ตะลุยโจทย์ (Mock Test) เอกสารประกอบการเรียนเป็น ebook


แนวการสอน 

- ลงลึกทุกรายละเอียดครอบคลุมทุกสิ่งที่ Entrance ออก พร้อมวิเคราะห์โจทย์จัดระเบียบความรู้ก่อนสอบ 

- ข้อสอบจริงของ Physics 9 วิชาสามัญ , A-Level ฟิสิกส์ และ กสพท. รวมทั้งโจทย์เพิ่มเติมแนวทางเดียวกัน


เหมาะสำหรับ 

- น้องที่ต้องเตรียม Entrance และ เพิ่มความพร้อม สำหรับ การสอบ A-Level

- น้องที่ต้องการรู้และวิเคราะห์แนวในการออกสอบ และทำโจทย์ได้อย่างเหนือชั้น

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor


Online Course
จาก 18,800 บาท

เหลือเพียง 12,000 บาท

เลือกซื้อ