Physics พื้นฐาน

ป๋ามัก (อ.พีระ บ.บุพพาจารย์)

VDO แนะนำการเรียน

COURSE

สรุปและสูตร

7900 SUMMARY&FORMULAE (ทุกหมวด)


ประกอบด้วย
SUMMARY&FORMULAE (ทุกหมวด)

จัดส่งหนังสือให้ ฟรี ได้รับหนังสือ จำนวน 1 เล่ม

เวลาเนื้อหา
15 ชม.
เวลาที่ให้
25 ชม.
อายุคอร์ส
360 วัน

รายละเอียดคอร์ส

Online Course
จาก 1,700 บาท

เหลือเพียง 1,400 บาท

เลือกซื้อ