Physics พื้นฐาน

ป๋ามัก (อ.พีระ บ.บุพพาจารย์)

VDO แนะนำการเรียน

COURSE

5202 Entrance 2 หมวดคลื่น-ไฟฟ้า-อะตอม


เนื้อหาและโจทย์ระดับ ENTRANCE for A-Level หมวดคลื่น, หมวดไฟฟ้า และหมวดอะตอม

เวลาเนื้อหา
66 ชม.
เวลาที่ให้
99 ชม.
อายุคอร์ส
360 วัน

รายละเอียดคอร์ส

หมวดคลื่น

  • คลื่น
  • เสียง
  • แสง

หมวดไฟฟ้า

  • ไฟฟ้าสถิต
  • ไฟฟ้าแม่เหล็ก
  • ไฟฟ้ากระแสตรง
  • ไฟฟ้ากระแสสลับ

หมวดอะตอมฟิสิกส์

  • อะตอม
  • นิวเคลียร์


รู้ก่อนเรียน 

- เนื้อหาครอบคลุม ลงลึกในทุกสิ่งที่ออกสอบ Entrance 

- เน้นการนำความรู้มาปรยุกต์ใช้ มากกว่าการท่องจำสูตร 

- ให้เวลาเรียนมากกว่าเนื้อหาจริงถึง 1.5 เท่า 


แนวการสอน 

- ลงลึกทุกรายละเอียดครอบคลุมทุกสิ่งที่ Entrance ออก พร้อมวิเคราะห์โจทย์จัดระเบียบความรู้ก่อนสอบ 


เหมาะสำหรับ 

- น้องที่ต้องเตรียม Entrance และ เพิ่มความพร้อม สำหรับ การสอบ A-Level 


ควรเรียนช่วงไหน 

- ควรเรียนหลังจากจบคอร์ส Basic Physics


Powered by Froala Editor


Online Course
จาก 7,200 บาท

เหลือเพียง 5,500 บาท

เลือกซื้อ