Physics พื้นฐาน

ป๋ามัก (อ.พีระ บ.บุพพาจารย์)

VDO แนะนำการเรียน

COURSE

สอบเข้า ม.4

3902 สอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมฯ


สอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมฯ

เวลาเนื้อหา
16 ชม.
เวลาที่ให้
24 ชม.
อายุคอร์ส
120 วัน

รายละเอียดคอร์ส
บันทึกการสอนสดฟิสิกส์สอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ ปี 2567

Powered by Froala Editor


Online Course
จาก 3,200 บาท

เหลือเพียง 2,400 บาท

เลือกซื้อ