นโยบายการแจ้งขอคืนเงินค่าคอร์สเรียน และการแจ้งปัญหาคอร์สเรียน

ทางบริษัท ไอเดียลฟิสิกส์ จำกัด ภายใต้เครื่องหมายการค้า ideal physics (ผู้ให้บริการ) ขอแจ้งนโยบายการคืนเงิน เพื่อเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการ

1. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าคอร์สเรียนให้กับผู้ใช้บริการ เนื่องจากความผิดพลาดของผู้ใช้บริการเอง

2. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน เนื่องจากความไม่พึงพอใจหลังจากที่ผู้ใช้บริการได้เริ่มใช้บริการไปแล้ว และ/หรือมีการยกเว้นตามข้อตกลงของผู้ให้บริการ

3. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หากท่านเกิดเหตุขัดข้องในการเรียน ท่านสามารถแจ้งได้ที่ Line : @idealphysics


Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor