เฉลย Physics 9 สามัญ ปี ’64
เฉลย Physics 9 สามัญ ปี ’64 : EP 1 Live ทาง Facebook Youtube : idealphysics
Live วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565