เฉลย PAT3 ปี’64 : EP6 (คณิตศาสตร์)
เฉลย PAT3 ปี’64 : EP6 (คณิตศาสตร์) Live ทาง Facebook Youtube : idealphysics
Live วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565