เฉลย PAT3 ปี’64 : EP5 ( เคมี)
เฉลย PAT3 ปี’64 : EP5 (เคมี) Live ทาง Facebook Youtube : idealphysics
Live วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565