เฉลย PAT3 ปี’64 : EP4 (เขียนแบบ)
เฉลย PAT3 ปี’64 : EP4 Live ทาง Facebook Youtube : idealphysics
Live วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565