เฉลย PAT3 ปี’64 : EP3 (ความรู้ทั่วไป)
เฉลย PAT3 ปี’64 : EP3 Live ทาง Facebook Youtube : idealphysics
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565