เฉลย PAT3 ปี 2564 : EP1-2 (Physics)
เฉลยข้อสอบจริง PAT3 ปี 2564 : EP1-2
Live วันที่ 13-17 กพ.2565