เฉลย Physics PAT2 ปี 64 : EP 1-3
Live เฉลย Physics PAT2 ปี 64
Live ทาง Facebook และ Youtube วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2565