ติวฟิสิกส์ 9วิชาสามัญ
ป๋ามัก (พีระ บูชาบุพพาจารย์)
ติวฟิสิกส์ 9วิชาสามัญ