Physics พื้นฐาน

ป๋ามัก (อ.พีระ บ.บุพพาจารย์)

VDO แนะนำการเรียน

COURSE

5203 สรุปเนื้อหา + โจทย์เข้ม (A-Level)


- รวมข้อสอบจริงย้อนหลังตั้งแต่ ปี 55-66 ทุกข้อ
- เพิ่มโจทย์ที่น่าสนใจอีกกว่า 100 ข้อ
- สรุปเนื้อหาและวิเคราะห์แนวการออกข้อสอบ

เวลาเนื้อหา
28 ชม.
เวลาที่ให้
42 ชม.
อายุคอร์ส
240 วัน

รายละเอียดคอร์ส

ประกอบด้วย 

- PHYSICS  วิชาสามัญ รวมทุกหมวด

- update ถึงข้อสอบปี 2565

- เอกสาร E-book


การสอน 
- ข้อสอบจริงของ Physics 9 วิชาสามัญ , A-Level ฟิสิกส์ และ กสพท. รวมทั้งโจทย์เพิ่มเติมแนวทางเดียวกัน


เหมาะสำหรับ 
- น้องที่ต้องการรู้และวิเคราะห์แนวในการออกสอบ และทำโจทย์ได้อย่างเหนือชั้น


ควรเรียนช่วงไหน 

- ควรเรียนหลังจบคอร์ส Entrance แล้ว


Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor


Online Course
จาก 3,600 บาท

เหลือเพียง 3,000 บาท

เลือกซื้อ