สอนสด การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิค


-


📌สนใจสอบถามคอร์สเรียนได้ที่📌

Line : @idealPhysics

โทร : 087-911-7000

Powered by Froala Editor