สั่งซื้อหนังสือ
ที่อยู่จัดส่ง
ทดสอบ
จัดส่งตามที่อยู่
รายการ คอร์ส
รายการ หนังสือ
*** Physics 9 วิชาสามัญ ข้อสอบปี 50-59: เนื้อหาภายในเล่มเหมือน 7 วิชาสามัญ บวกเพิ่มข้อสอบปี 59 *** Physics 7 วิชาสามัญ ข้อสอบปี 50-58: เนื้อหาภายในเล่มต่างจาก 9 วิชาสามัญ คือไม่มีข้อสอบปี 59
ยกเลิก ยืนยัน
คำสั่งซื้อนี้ไม่รวมหนังสือ ต้องการดำเนินต่อ หรือ ยกเลิกเพื่อกลับไปซื้อหนังสือ
ยกเลิก ทำต่อ
REGISTERSUBMIT
LOG IN


LOG IN Forgot your password?

SEND
LOG IN LOG IN Username / Password is not correct !
PHYSICS
PHYSICS (ม.ต้น)
MATH
ENGLISH
THAI
รวมคอร์สที่สั่งซื้อ : 0
สั่งซื้อ
username : - ซื้อหนังสือย้อนหลัง LOGIN LOGOUT
COURSE PROMOTION พื้นฐาน Entrance ความถนัดวิศวะ ตะลุยโจทย์ขั้นสูง 9 วิชาสามัญ สรุปเนื้อหาและสูตร
PACK รวม BASIC PHYSICS ทุกหมวด ______________________________________________________ เวลาเนื้อหา : 254 ชม. เวลาที่ให้ : 389 ชม. อายุคอร์ส : 720 วัน จาก 26,200 บาท เหลือ 19,000 บาท เลือกซื้อ
PACK รวม BASIC PHYSICS หมวด คลื่น-ไฟฟ้า-สสาร-อะตอม ______________________________________________________ เวลาเนื้อหา : 153 ชม. เวลาที่ให้ : 230 ชม. อายุคอร์ส : 540 วัน จาก 16,500 บาท เหลือ 13,000 บาท เลือกซื้อ
PACK รวม BASIC PHYSICS หมวด ไฟฟ้า-อะตอม ______________________________________________________ เวลาเนื้อหา : 73 ชม. เวลาที่ให้ : 110 ชม. อายุคอร์ส : 360 วัน จาก 8,700 บาท เหลือ 6,500 บาท เลือกซื้อ
PACK รวม ENTRANCE PHYSICS ทุกหมวดและตะลุยข้อสอบจริง ______________________________________________________ เวลาเนื้อหา : 231 ชม. เวลาที่ให้ : 324 ชม. อายุคอร์ส : 540 วัน จาก 16,700 บาท เหลือ 10,000 บาท เลือกซื้อ
PACK รวม พื้นฐานวิศวะ ทุกหมวดและตะลุยข้อสอบจริง ______________________________________________________ เวลาเนื้อหา : 156 ชม. เวลาที่ให้ : 234 ชม. อายุคอร์ส : 360 วัน จาก 9,200 บาท เหลือ 7,200 บาท เลือกซื้อ
PACK รวม ตะลุยโจทย์ขั้นสูง ทุกหมวด ______________________________________________________ เวลาเนื้อหา : 48 ชม. เวลาที่ให้ : 72 ชม. อายุคอร์ส : 360 วัน จาก 5,600 บาท เหลือ 4,500 บาท เลือกซื้อ
PHYSICS (PAT:2) + ADVANCE PHYSICS ______________________________________________________ เวลาเนื้อหา : 261 ชม. เวลาที่ให้ : 390 ชม. อายุคอร์ส : 540 วัน จาก 14,500 บาท เหลือ 11,500 บาท เลือกซื้อ
PHYSICS (PAT:2) + ENGINEERING (PAT:3) ______________________________________________________ เวลาเนื้อหา : 369 ชม. เวลาที่ให้ : 554 ชม. อายุคอร์ส : 720 วัน จาก 17,200 บาท เหลือ 13,500 บาท เลือกซื้อ
ENGINEERING (PAT:3) + ADVANCE PHYSICS ______________________________________________________ เวลาเนื้อหา : 204 ชม. เวลาที่ให้ : 306 ชม. อายุคอร์ส : 360 วัน จาก 11,700 บาท เหลือ 9,000 บาท เลือกซื้อ
PAT:2 + PAT:3 + ADVANCE PHYSICS ______________________________________________________ เวลาเนื้อหา : 417 ชม. เวลาที่ให้ : 625 ชม. อายุคอร์ส : 720 วัน จาก 21,700 บาท เหลือ 17,000 บาท เลือกซื้อ
PACK ตะลุยข้อสอบจริง PHYSICS 9 สามัญ ทุกบท ______________________________________________________ เวลาเนื้อหา : 22 ชม. เวลาที่ให้ : 33 ชม. อายุคอร์ส : 240 วัน จาก 3,600 บาท เหลือ 3,000 บาท เลือกซื้อ
PACK ตะลุยข้อสอบจริง PHYSICS 9 สามัญ ทุกปี พร้อมโจทย์เสริมพิเศษ ______________________________________________________ เวลาเนื้อหา : 31 ชม. เวลาที่ให้ : 48 ชม. อายุคอร์ส : 360 วัน จาก 3,700 บาท เหลือ 3,000 บาท เลือกซื้อ
PACK รวม สรุปเนื้อหาและสูตร ______________________________________________________ เวลาเนื้อหา : 15 ชม. เวลาที่ให้ : 25 ชม. อายุคอร์ส : 240 วัน จาก 1,700 บาท เหลือ 1,400 บาท เลือกซื้อ
แนะนำคอร์ส
ทดลองเรียน
basic
ราคา : 19,000 บาท
เลือกซื้อ
แนะนำคอร์ส
ทดลองเรียน
ent01
ราคา : 10,000 บาท
เลือกซื้อ
แนะนำคอร์ส
ทดลองเรียน
pat301
ราคา : 7,200 บาท
เลือกซื้อ
แนะนำคอร์ส
ทดลองเรียน
advance01
ราคา : 4,500 บาท
เลือกซื้อ
แนะนำคอร์ส
ทดลองเรียน
p9
ราคา : 3,000 บาท
เลือกซื้อ
แนะนำคอร์ส
ทดลองเรียน
p9
ราคา : 3,000 บาท
เลือกซื้อ
แนะนำคอร์ส
ทดลองเรียน
summary
ราคา : 1,400 บาท
เลือกซื้อ
COURSE พื้นฐาน
แนะนำคอร์ส
ทดลองเรียน
d
COURSE ประถม มัธยม สอบเข้า ม.4 ตะลุยโจทย์เข้ามหาลัย
แนะนำคอร์ส
ทดลองเรียน
แนะนำคอร์ส
ทดลองเรียน
eng001-pri
ราคา : 17,000 บาท
เลือกซื้อ
แนะนำคอร์ส
ทดลองเรียน
แนะนำคอร์ส
ทดลองเรียน
COURSE ประถม ม.ต้น สอบเข้ามหาวิทยาลัย
แนะนำคอร์ส
ทดลองเรียน
แนะนำคอร์ส
ทดลองเรียน
แนะนำคอร์ส
ทดลองเรียน
tha001-exam
ราคา : 4,000 บาท
เลือกซื้อ
COURSE Basic Entrance
แนะนำคอร์ส
ทดลองเรียน
mat001-basic
ราคา : 7,600 บาท
เลือกซื้อ
แนะนำคอร์ส
ทดลองเรียน
mat001-entrance
ราคา : 4,500 บาท
เลือกซื้อ
COURSE O-NET ม.6
แนะนำคอร์ส
ทดลองเรียน
d